Fream

European Union

Firma FREAM SA realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty FREAM SPÓŁKA AKCYJNA.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy FREAM SPÓŁKA AKCYJNA poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Planowany efekt: zwiększenie rozpoznawalności marki FREAM SA na rynkach zagranicznych, nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami, dalszy rozwój dzięki dostosowaniu oferty do specyficznych wymagań rynku, wzrost eksportu dzięki nawiązaniu współpracy.

Łączny budżet projektu wynosi 597.042,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 364.050,00 PLN

Have a Project in Mind?
Let’s Talk. This Could be the start of something beautiful.

If you’re planning to create a web portal, mobile app, or any other Internet product, please contact us. We’re always happy to hear a good idea!

E-mail address

fream@fream.pl

Phone

+48 501 408 386

Office address

Fream sp. z o.o.
Powstańców Śląskich 28-30
53-333 Wrocław
+48 501 408 386

Legal

VAT ID: PL8982192139
KRS: 0000870912